Microtech

English | 中文
產品內容
   
 
   
 萊達編號   PR05971 
 類別  PT感應器 
 品牌  TEWA 
 產品編號  TT-PT100B-2023-15(AgPd5) 
 商品描述內容  Brand : TEWA
Item Name : PT Sensors
Description : R0=100Ω Class A (EN 60751), -50 ~ 400°C, Thin Film 2.3 x 2.0 mm, AgPd5 Wire Ø 0.25 mm & L = 15 mm, RoHS Compliant 
 RoHS 
 規格書 
 
1) PR05971 TT-PT100B-2023-15(AgPd5) - Spec.pdf
2) PT sensors photo .jpg

 
  查詢
Microtech (Hong Kong) Limited. All right reserved.