Microtech

English | 中文
磁簧開關
   
 
產品應用
‧保安產品、脈衝計數器或類似裝置…
‧家庭電器、自動設備、工業設備…
‧醫學儀器、便攜式電子設備、玩具… 
 
顯示 1 至 20, 總共 51 個記錄
排序方式 :
第 1 頁, 共 3 頁
|< < > >|
萊達編號 類別 品牌 產品編號 商品描述內容 RoHS
PR03433  磁簧開關  DOLAM  ZM-116/I(10-30AT)  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=15mm, Ø=2.6mm, 10-30AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR03442  磁簧開關  DOLAM  ZP-5  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=50.8mm, Ø=5.5mm, 160-200AT, Vmax. 10W, Imax. 1A, High Voltage, RoHS Compliant 
PR03965  磁簧開關  DOLAM  ZM-140/II (10-35AT)  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 10-35AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR04976  磁簧開關  DOLAM  ZM-109/II  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=20mm, Ø=2.54mm, 10-40AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05040  磁簧開關  RMCIP  MKA-14103 (AT10-15)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 10-15AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05078  磁簧開關  RMCIP  MKA-20103  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=20.0mm, Ø=2.54mm, 25-40AT, Vmax. 50W, Imax. 1.0A, Standard, RoHS Compliant 
PR05080  磁簧開關  RMCIP  MKA-14103 (AT15-20)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 15-20AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05081  磁簧開關  RMCIP  MKA-14103 (AT20-25)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 20-25AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05082  磁簧開關  RMCIP  MKA-14103 (AT25-30)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 25-30AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05083  磁簧開關  RMCIP  MKA-14103 (AT30-35)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 30-35AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05196  磁簧開關  RMCIP  MKA-20101 (AT10-15)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=20.0mm, Ø=2.54mm, 10-15AT, Vmax. 180W, Imax. 0.5A, Standard, RoHS Compliant 
PR05284  磁簧開關  RMCIP  MKA-10110 (AT10-15)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 10-15AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Ultra Miniature, RoHS Compliant 
PR05285  磁簧開關  RMCIP  MKA-10110 (AT8-10)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 8-10AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Ultra Miniature, RoHS Compliant 
PR05286  磁簧開關  RMCIP  MKA-10110 (AT15-20)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 15-20AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Ultra Miniature, RoHS Compliant 
PR05287  磁簧開關  RMCIP  MKA-10110 (AT20-25)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 20-25AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Ultra Miniature, RoHS Compliant 
PR05288  磁簧開關  RMCIP  MKA-10110 (AT25-30)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 25-30AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Ultra Miniature, RoHS Compliant 
PR05293  磁簧開關  DOLAM  ZM-110/II (15-22AT)  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 15-22AT, Vmax. 15W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05423  磁簧開關  DOLAM  ZM-110/II (10-30AT)  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=10mm, Ø=1.8mm, 10-30AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05469  磁簧開關  RMCIP  MKA-20103 (AT15-20)  Brand : RMCIP
Item Name : Reed Switches
Description : L=20mm, Ø=2.54mm, 15-20AT, Vmax. 50W, Imax. 1A, Miniature, RoHS Compliant 
PR05569  磁簧開關  DOLAM  ZM-140/II (20-35AT)  Brand : DOLAM
Item Name : Reed Switches
Description : L=14.2mm, Ø=2.3mm, 20-35AT, Vmax. 10W, Imax. 0.5A, Standard , RoHS Compliant 

Microtech (Hong Kong) Limited. All right reserved.